Komunikat strony

Modernizacja zakładów uzdatniania wody

Zapewnienie mieszkańcom Warszawy dostaw wody najwyższej jakości wymagało realizacji inwestycji poprawiających efektywność procesu uzdatniania.
Dlatego zakłady:

zostały w pełni zmodernizowane.

Zakład Centralny

Stacja Uzdatniania Wody „Filtry”

W 2010 r. zakończyliśmy pierwszy etap modernizacji technologii uzdatniania wody na terenie SUW „Filtry”. Procesy uzdatniania wody wzbogaciliśmy o ozonowanie pośrednie oraz filtrację na węglu aktywnym.

Inwestycję zrealizowaliśmy w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności. Zakres prac obejmował wprowadzenie procesów ozonowania i filtracji przez złoże granulowanego węgla aktywnego oraz połączenie istniejących procesów z nowymi w jeden układ technologiczny. Dzięki zwiększeniu stopnia redukcji substancji organicznych zmniejszyliśmy dawkę dwutlenku chloru stosowanego do końcowej dezynfekcji aż o połowę. A to oznacza, ze woda w kranie ma po prostu lepszy smak i zapach. 

Układ technologiczny obejmuje dwie linie produkcyjne. Zachodzą tam następujące procesy uzdatniania wody:

infiltracja,

koagulacja i sedymentacja w pulsatorach,

sorpcja na pylistym węglu aktywnym w pulsatorach (doraźnie),

stabilizacja wodą wapienną,

filtracja pospieszna na złożach piaskowych

infiltracja,

napowietrzanie,

sedymentacja zanieczyszczeń,

filtracja pospieszna na złożach piaskowych.

Obie linie produkcyjne łączą się w jeden ciąg technologiczny. Zachodzą tam kolejne procesy technologiczne:

  • ozonowanie pośrednie,
  • filtracja z sorpcją na złożach granulowanego węgla aktywnego,
  • natlenienie wody (okresowo),
  • filtracja powolna na złożach piaskowych z 10 cm warstwą granulowanego węgla aktywnego,
  • dezynfekcja dwutlenkiem chloru.

Maksymalna zdolność produkcyjna zmodernizowanego układu technologicznego wynosi 300.000 m3/d.

Wartość I etapu modernizacji wyniosła blisko 60 mln euro netto.

 

W latach 2013-2015 zmodernizowaliśmy także tzw. „drugi ciąg technologiczny” SUW „Filtry”. Inwestycja była kontynuacją projektu, którego I etap polegał na uruchomieniu w 2010 roku stacji ozonowania pośredniego i filtracji na węglu aktywnym.

Modernizacja instalacji, które służą warszawiakom nieprzerwanie od lat 70. ubiegłego wieku, przyczyniła się do zwiększenia ich niezawodności, zapewniła stabilne parametry uzdatnianej wody oraz pozwoliła na optymalizację kosztów produkcji.

W ramach II etapu modernizacji  zostały zmodernizowane m.in. budynek filtrów wraz z dyspozytornią, obiekty pulsatorów, koagulacji, pompownia drugiego stopnia, komory i przewody technologiczne. Inwestycja realizowana była w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”.

Wartość II etapu wyniosła ponad 112 mln zł netto.

 

Stacja Uzdatniania Wody „Praga”

W latach 2013-2015 ciąg technologiczny stacji został rozbudowany o dodatkowy etap uzdatniania.

Proces produkcji został uzupełniony o ozonowanie pośrednie i filtrację na węglu aktywnym. Projekt obejmował rozszerzenie istniejącego układu hydraulicznego stacji o nowe technologie, a przeprowadzona modernizacja umożliwiła kolejne zmniejszenie dawek dwutlenku chloru i całkowitą rezygnację z chloru, stosowanego do końcowej dezynfekcji wody. Dzięki temu woda jest smaczniejsza i ma odczuwalnie lepszy zapach. Strefa zasilania SUW „Praga” obejmuje ok. 1/3 powierzchni Warszawy (Wawer, Rembertów, Pragę Południe, Wilanów, część Pragi Północ i Targówka oraz rejony Mokotowa i Śródmieścia położone poniżej Skarpy Wiślanej).

Na terenie SUW „Praga” powstały budynki ozonowania pośredniego i filtrów węglowych, pompownia pośrednia, magazyn tlenu oraz zaplecze techniczne.

Inwestycja realizowana była w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza IV”.

Wartość inwestycji wyniosła ok. 82 mln zł netto.

Zakład Północny

Zakład Północny w Wieliszewie jest najmłodszym z zakładów zaopatrujących Warszawę w wodę. Uruchomiony został w 1986 r., w 100-lecie założenia wodociągów warszawskich. Z założenia, źródło zasilania w wodę tego zakładu miało być niezależne od Wisły. To zadecydowało o lokalizacji obiektu nad Jeziorem Zegrzyńskim. 

Wodociągiem Północnym dostarczamy wodę dla mieszkańców północnych dzielnic  lewo- i prawobrzeżnej Warszawy: Białołęki, Bielan, Bemowa, Targówka, Pragi Północ oraz części Woli, Żoliborza, Pragi Południe i Rembertowa. 

 

W 2010 roku na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie zakończyliśmy budowę, wartej 30 milionów euro, Stacji Flotacji Ciśnieniowej. Kontrakt został realizowany w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza II”.

 

Stacja Flotacji w Zakładzie Północnym w Wieliszewie jest pierwszym w Polsce przykładem zastosowania technologii flotacji ciśnieniowej w procesie uzdatniania wody. Dotychczas metoda ta była stosowana w naszym kraju głównie w przemyśle spożywczym i chemicznym. W Europie flotacja ciśnieniowa od kilkunastu lat z powodzeniem wykorzystywana jest w wielu stacjach uzdatniania wody, m.in. w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Finlandii.

 

Flotacja ciśnieniowa to naturalny, fizyczny proces wykorzystywany do wstępnego oczyszczania wody surowej. Do komór z uzdatnianą wodą wprowadzany jest strumień wody nasyconej powietrzem pod ciśnieniem. Powstające wówczas w olbrzymiej ilości, mikroskopijne pęcherzyki powietrza „przylegają” do zanieczyszczeń wytrąconych wcześniej z wody i wynoszą je – flotując – na powierzchnię, gdzie tworzy się łatwy do usunięcia kożuch zanieczyszczeń. Flotacja jest technologią szczególnie użyteczną dla uzdatniania wód z rzek nizinnych (tj. m.in. Bug i Narew, które zasilają wody Jeziora Zegrzyńskiego) o dużej zmienności jakościowej zależnej od pór roku oraz wysokiej zawartości trudno usuwalnych związków organicznych. W przypadku Jeziora Zegrzyńskiego są to związki naturalne, pochodzenia roślinnego (głównie związki humusowe), które nadają wodzie surowej charakterystyczną brązową barwę.

Dzięki realizacji Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza II”, którego jedną z głównych inwestycji było wprowadzenie technologii flotacji ciśnieniowej na terenie Zakładu Północnego w Wieliszewie, stołeczna woda spełnia najwyższe standardy jakościowe obowiązujące w Unii Europejskiej.

 

W ramach unowocześnienia zakładu zmodernizowano Pompownię II stopnia oraz system automatyki, sterowania i monitoringu on-line.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a