Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
01.02.2021

Warszawa: nie będzie podwyżki za wodę i ścieki

1 lutego 2021 r. stołeczny MPWiK złożył wniosek o utrzymane ceny za wodę i ścieki. Dotychczasowa stawka 9,85 zł za 1 m3 ma obowiązywać przez kolejne 3 lata. Wniosek czeka na weryfikację i akceptację PGW Wody Polskie

„Naszą misją jest służba mieszkańcom i mieszkankom Warszawy, dlatego z myślą o nich, oraz dzięki przyjętej strategii zarządzania spółką, możemy pozwolić sobie na utrzymanie przez kolejne 3 lata dotychczasowych stawek za dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków” – zapewnia Renata Tomusiak, Prezes MPWiK w m.st. Warszawie S.A.

Od 2 czerwca 2018 r. mieszkańcy Warszawy za 1 m3 wody i ścieków płacą 9,85 zł brutto, to o ponad 14% mniej niż w latach poprzednich. MPWiK wystąpiło do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie, o utrzymanie tych cen i stawek opłat do 2023 r. zgodnie z ustawą  z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 2028 z późn. zm.).

Regulator na wydanie decyzji taryfowej ma 45 dni. Przy czym bieg tego terminu może zostać wstrzymywany w momencie, kiedy, np. wnioskodawca zostanie wezwany do uzupełnienia brakujących informacji  lub przedstawienia dodatkowych wyjaśnień.  

Złożenie wniosku o utrzymanie taryf zbiegło się w Warszawie z uchwaleniem przez Radę Miasta st. Warszawy nowego planu inwestycyjnego na lata 2021-2028. W ciągu 8 lat wodociągowcy planują zainwestować 4,7 mld zł w rozbudowę i modernizację swojej infrastruktury, z czego 11,2% wartości inwestycji stanowią środki unijne.

MPWiK to stabilne przedsiębiorstwo z własnymi aktywami, co umożliwia nam realizację wielomiliardowych inwestycji. Spółka pozostaje także w dalszym ciągu efektywnym beneficjentem bezzwrotnych dotacji unijnych, co dodatkowo wspiera realizację kolejnych programów inwestycyjnych i miało znaczenie dla złożonego wniosku o utrzymanie taryfy” – mówi Prezes MPWiK.

Wśród 2025 zadań przewidzianych do realizacji w nowym planie inwestycyjnym znalazły się: te zgłoszone przez poszczególne Urzędy Dzielnic, modernizacje oraz rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (łącznie ponad 1400 km) oraz ważne dla miasta inwestycje obiektowe, jak budowa nowego ujęcia infiltracyjnego czy modernizacja Zakładu Północnego.

Kontynuowane będą także przedsięwzięcia związane ze zwiększaniem retencji i przepustowości sieci kanalizacyjnej, jak budowa nowych kolektorów, pełniących jednocześnie rolę zbiorników na wodę opadową, oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią kanalizacyjną. Te oraz inne zadania, m.in. budowa nowego ujęcia wody to odpowiedź MPWiK na zmieniające się warunki klimatyczne oraz potrzeby ciągle rozwijającego się miasta.

Więcej informacji o planie inwestycyjnym na lata 2021-2028 można znaleźć na stronie spółki:TUTAJ.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a