Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
24.10.2018

Nowa magistrala dla Pasma Pruszkowskiego

W dniu 24 października 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na budowę drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego, oraz na połączenie istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. Inwestycja prowadzona będzie na terenie trzech warszawskich dzielnic: Bemowa, Ursusa i Włoch.

Dostawy wody dla mieszkańców Pasma Pruszkowskiego

Realizacja zadania umożliwi budowę kolejnego elementu drugostronnego zasilania w wodę dla mieszkańców dzielnicy Ursus w Warszawie oraz miast: Pruszkowa i Piastowa, a także gminy Michałowice. Obecnie woda do tego rejonu dostarczana jest jedynie za pośrednictwem magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich oraz systemem magistral o mniejszych średnicach. Termin realizacji inwestycji planowany jest na okres 48 miesięcy od daty zawarcia umowy; wartość zamówienia - 48,6 mln zł netto.

Warto przypomnieć, że w połowie 2018 roku została podpisana umowa na budowę 11 - kilometrowej magistrali wodociągowej bezpośrednio na terenie miast Piastów i Pruszków; wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 28 mln zł netto, która stanowi ważny element budowy systemu zapewnienia ciągłości dostaw wody na terenie Pasma Pruszkowskiego. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej umożliwi także wzrost niezawodności pracy sieci oraz przełoży się na poprawę jakości wody poprzez utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach.

Ponad 7 kilometrów nowej magistrali

W ramach umowy wykonawca, firma IDS-BUD S.A., zaprojektuje i wybuduje ok. 7,4 - kilometrowy odcinek magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm. Trasa projektowanej magistrali będzie przebiegała w następujących ulicach: Powstańców Śląskich od skrzyżowania z ul. Człuchowską, Dźwigowej, Globusowej, Świerszcza, Chrościckiego, Pola Karolińskie, Cykady, Posagu 7 Panien, Gierdziejewskiego i Warszawskiej. 

Połączenie istniejących magistral Ursus – Włochy

Zakres umowy obejmuje również budowę ok. 300- metrowego połączenia istniejącej magistrali w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. Trasa projektowanej magistrali będzie przebiegać od skrzyżowania w ul. Popularnej i Bolesława Chrobrego do projektowanej magistrali w ul. Świerszcza.

Umowa realizowana jest w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja prasowa w formacie PDF TUTAJ

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a