Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
12.12.2018

Podpisanie umowy na budowę kolektora Zachodniego

W dniu 12 grudnia 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na budowę w Dzielnicy Ochota ogólnospławnego kolektora Zachodniego. Uruchomienie kanału przyczyni się do poprawy funkcjonowania systemu odbioru ścieków z centralnych dzielnic Warszawy.

Nowy kolektor odciąży kanalizację w centrum miasta

Realizacja zadania stanowi element planów inwestycyjnych Spółki w zakresie odciążenia sieci kanalizacji ogólnospławnej na terenie śródmiejskich dzielnic miasta. Dzięki budowie kolektora Zachodniego, część nieczystości dopływających do przepompowni ścieków na terenie Ochoty, zostanie skierowana do nowego kanału w ul. Korotyńskiego biegnącego do ul. Bohaterów Września, a następnie kolektorami trafi do modernizowanego kolektora Burakowskiego w ul. Marymonckiej na Bielanach.

Trasa kolektora Zachodniego

W ramach umowy wykonawca, firma IDS-BUD S.A., wybuduje ponad 450- metrowy nowy kanał o średnicy 1,2 m na odcinku od istniejącego kolektora w ul. Bohaterów Września (na skrzyżowaniu z ul. Dickensa) do ul. Korotyńskiego. Ponadto, kontrakt obejmuje budowę ponad 400- metrowego odcinka kanału ogólnospławnego (średnica 1,2 m) w ul. Korotyńskiego na odcinku od planowanego Kolektora Zachodniego do ul. Grójeckiej.

Termin realizacji inwestycji planowany jest do końca 2020 roku; wartość zamówienia wynosi ponad 14,5 mln zł netto.

Nowatorska technologia budowy

Trasa kolektora Zachodniego przebiega przez słabonośne grunty tj. gytie, namuły i piaski. Aby zapewnić odpowiednią wytrzymałość i stabilność kanału, zostanie on posadowiony na żelbetowej płycie wspartej na betonowych kolumnach CMC. Zastosowana technologia pozwoli na przeniesienie obciążeń związanych z budową kolektora na słabonośne partie gruntu, znajdujące się bezpośrednio pod projektowanym kanałem. Średnica i głębokość posadowienia kolumn zostaną dostosowane do planowanej inwestycji.

Umowa na budowę kolektora Zachodniego jest realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie      w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja prasowa DO POBRANIA

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a