Komunikat strony

Polityka ZSZ

Załącznik do uchwały Zarządu nr 273/2018

z dnia 13.07.2018 r.

 

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania

wydanie 02

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. wynika z misji Spółki zakładającej przyczynianie się do rozwoju Warszawy oraz gmin ościennych, nieustannie zapewniając usługi zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania i oczyszczania ścieków, w trosce o najwyższy komfort życia, a także środowisko naturalne.

Realizując założenia strategii Spółki stale doskonalimy się, aby spełniać wysokie wymagania klientów poprzez rzetelne i efektywne wypełnianie swoich obowiązków, zapewniając mieszkańcom najwyższej jakości usługi, jednocześnie dbając o ochronę środowiska naturalnego, bezpieczeństwo oraz warunki pracy.

Cele te realizowane są poprzez następujące działania:

1. ciągłe doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie zarządzania jakością, ochroną środowiska oraz bezpieczeństwem i higieną pracy;

2. spełnianie wymagań wynikających z przepisów prawa oraz innych, do przestrzegania których Spółka jest zobowiązana;

3. realizację inwestycji oraz wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających zapewnić świadczenie najwyższej jakości usług;

4. ciągłe podnoszenie umiejętności, kwalifikacji i świadomości pracowników, dbałość o przestrzeganie wartości, którymi kieruje się Spółka;

5. planowanie i podejmowanie działań mających na celu ochronę środowiska naturalnego, w tym zapobieganie lub łagodzenie niekorzystnego wpływu na środowisko oraz poprawę efektów środowiskowych prowadzonej działalności Spółki;

6. racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz podejmowanie działań w kierunku poprawy efektywności energetycznej;

7. zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym, poprzez eliminację lub ograniczanie zagrożeń zawodowych;

8. angażowanie pracowników lub ich przedstawicieli do działań na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jakości świadczonych usług oraz ochrony środowiska naturalnego;

9. wykonywanie badań laboratoryjnych sprawdzonymi metodami, w sposób profesjonalny i rzetelny, zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną, celem zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług;

10. prowadzenie analizy ryzyka w odniesieniu do zidentyfikowanych procesów oraz monitorowanie ich funkcjonowania i skuteczności w zakresie jakości, ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

11. zapewnianie niezbędnych zasobów i środków na realizację przyjętych celów.

Niniejsza Polityka jest publicznie dostępna i obowiązuje wszystkich pracowników Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz osoby wykonujące prace na jego rzecz.
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a