Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
07.04.2022

Porozumienie z dzielnicą Włochy w sprawie budowy drogi i sieci wod.-kan. na ul. Szyszkowej

Mieszkańcy ul. Szyszkowej będą mieli nową drogę wraz z siecią wodociągowo-kanalizacyjną. Na mocy porozumienia zawartego 7 kwietnia 2022 r. pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. oraz Dzielnicą Włochy m.st. Warszawy zostanie zrealizowana inwestycja wyczekiwana przez mieszkańców. Dzięki niej powstanie nowa nawierzchnia ul. Szyszkowej, która pozwoli na bezpieczniejszą jazdę, a zmodernizowana sieć wodociągowa i wybudowana sieć kanalizacyjna przyczynią się do poprawy jakości codziennego funkcjonowania.

Porozumienie podpisali z ramienia Dzielnicy Włochy: Jarosław Karcz, Burmistrz Dzielnicy, i Monika Kryk, Zastępca Burmistrza, oraz z ramienia MPWiK: członkowie Zarządu Lucyna Golatowska i Tomasz Mencina. Pozwoli ono na wspólne wyłonienie wykonawcy prac i sprawne przeprowadzenie inwestycji.

Pierwszą częścią zadania, które sfinansuje MPWiK, jest modernizacja wybudowanego jeszcze w latach 70. przewodu wodociągowego w ul. Szyszkowej. To zadanie niezbędne, zwłaszcza, że przebieg starej sieci jest częściowo zlokalizowany na działkach prywatnych i nie jest dostosowany do nowego układu drogowego. Łącznie sieć będzie mieć długość ponad 900 m. Nowa infrastruktura stworzy możliwość podłączenia do miejskiej sieci wodociągowej 24 budynków oraz 9 niezabudowanych nieruchomości.  Umożliwi także dalszy rozwój sieci wodociągowej w kierunku Gminy Michałowice.

Drugą część przedsięwzięcia na ul. Szyszkowej stanowi budowa kanalizacji ściekowej o łącznej długości ponad 365 m. To z kolei stworzy możliwość podłączenia do miejskiej sieci kanalizacyjnej 17 budynków oraz 3 niezabudowanych nieruchomości, a także umożliwi dalszy rozwój sieci kanalizacyjnej w kierunku Gminy Michałowice.

- Dla nas istotna jest nie tylko wysoka jakość wykonywanych prac, ale także to, by przebiegały one
w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Dlatego zastosujemy technologie bezwykopowe, które znacząco ograniczają liczbę wykopów otwartych –
mówi Renata Tomusiak, Prezes Zarządu MPWiK.

Natomiast w ramach inwestycji drogowej, którą sfinansuje Dzielnica Włochy,  oprócz wykonania nowej nawierzchni jezdni, wybudowane zostaną chodniki oraz przebudowane istniejące przystanki autobusowe. Dodatkowo zostanie wybudowana ścieżka rowerowa łącząca Dzielnicę z Gminą Michałowice, tworząc alternatywę komunikacyjną dla okolicznych mieszkańców.

- Ulica Szyszkowa jest drogą powiatową i ważnym ciągiem komunikacyjnym w Warszawie. Obecny stan nawierzchni jezdni wymagał ciągłej naprawy. Po zrealizowaniu tej długo oczekiwanej inwestycji zostanie poprawione bezpieczeństwo mieszkańców i podróżujących oraz usprawniony ruch w okolicy – mówi Jarosław Karcz, Burmistrz Dzielnicy Włochy.

Przygotowania do inwestycji rozpoczęły się już wcześniej. Zgodnie z dokumentacją zatwierdzoną decyzją ZRiD (zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej – Specustawa drogowa) w 2019 r. i 2020 r. nastąpiło przejęcie nieruchomości i rozpoczęły się wypłaty odszkodowań, wykonane zostały roboty przygotowawcze: rozbiórki ogrodzeń, wycinka drzew oraz przebudowa infrastruktury kolidującej
z pasem drogowym.

Szacowana wartość prac wykonanych przez wodociągowców to blisko 4,5 mln zł, natomiast koszt prac drogowych po stronie Dzielnicy Włochy to ponad 7,5 mln zł.

Zgodnie z porozumieniem zakończenie robót budowlanych ma nastąpić do końca 2023 r.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a