Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
11.12.2018

Podpisanie umowy na przebudowę przepompowni Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

W dniu 11 grudnia 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy przepompowni Powiśle II przy ul. Dobrej 74 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Wartość kontraktu wynosi ponad 36,5 mln zł netto.

Większe bezpieczeństwo i niezawodność pracy

Realizacja zadania przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa i niezawodności pracy obiektu, co ma istotne znaczenie z uwagi na fakt, że jest to jedna z głównych przepompowni ścieków na terenie Śródmieścia. Ze względu na funkcjonowanie stacji pomp kanałowych Powiśle II na mocno zurbanizowanym terenie, istotnym elementem inwestycji będzie ograniczenie uciążliwości zapachowych związanych z jej eksploatacją. Zakres prac będzie obejmował również wymianę części elementów obiektu tj. zespołów pompowych, instalacji i  armatury. Przebudowa przepompowni ścieków pozwoli ponadto na dostosowanie urządzeń energetycznych do nowych warunków technologicznych i najnowszych standardów w zakresie efektywności energetycznej.

Dostosowanie obiektu do nowej infrastruktury

Modernizacja przepompowni Powiśle II ma również na celu dostosowanie obiektu do współpracy z już istniejącymi oraz planowanymi elementami infrastruktury, w szczególności do centralnego systemu zarządzania siecią kanalizacyjną (RTC) oraz kolektora Wiślanego.  Należy podkreślić, że z powodu zmian klimatycznych w Polsce coraz częściej mamy do czynienia z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi, które wcześniej nie występowały w takim natężeniu jak obecnie. Jednym z nich są deszcze nawalne, zwane także ulewnymi, które powodują przepełnianie się miejskiej kanalizacji oraz powstawanie lokalnych zalewisk
i podtopień. Aby temu przeciwdziałać, MPWiK realizuje działania mające na celu zwiększenie pojemności retencyjnej systemu kanalizacji ogólnospławnej - zaplanowano budowę trzech ogromnych kolektorów ściekowych o łącznej długości ponad 14 kilometrów (Wiślany, Lindego-Bis, Mokotowski-Bis), budowę zbiornika retencyjnego na terenie Zakładu „Czajka”, oraz wdrożenie inteligentnego systemu sterowania siecią kanalizacji ogólnospławnej (RTC), który spina w jedną funkcjonalną całość projekt rozbudowy sieci kanalizacji ogólnospławnej.

Przebudowa przepompowni Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą:

- termin realizacji inwestycji: 30 miesięcy od daty podpisania umowy;

- wartość zamówienia: 36.527.000,00 zł netto (44.928.210,00 zł brutto);

- wykonawca inwestycji - firma Instal Warszawa S.A., zapewni organizację robót oraz wszystkie inne niezbędne środki techniczne, w tym instalację i obsługę urządzeń tymczasowych zapewniającą utrzymanie ciągłości odprowadzenia ścieków dopływających do przepompowni Powiśle II.

Umowa na przebudowę przepompowni Powiśle II wraz z infrastrukturą towarzyszącą jest realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Informacja prasowa DO POBRANIA

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a