Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
20.05.2022

Rozpoczyna się budowa kolektora Mokotowskiego Bis

Kolektor Mokotowski Bis będzie jednym z trzech największych, powstających obecnie kolektorów ściekowych. Ich rolą będzie podniesienie  poziomu bezpieczeństwa stolicy w kontekście negatywnych skutków zmian klimatu, takich jak coraz częściej obserwowane deszcze nawalne mogące powodować w mieście zalewiska i podtopienia. Pierwsze prace związane z budową kolektora Mokotowskiego Bis zaczną się w poniedziałek 23 maja br., w ul. J. Gagarina, a wraz z nimi, w nocy z 23 na 24 maja, wprowadzone zostaną czasowe zmiany w organizacji ruchu.

Kolektor Mokotowski Bis będzie miał długość 1,2 km, średnicę 2,8 m i będzie przebiegał w ciągu ul. J. Gagarina. Jego początek zostanie zlokalizowany u zbiegu ul. Gagarina z ul. Sułkowicką, gdzie kolektor będzie odbierać ścieki z kolektora Mokotowskiego, zaś jego koniec w ulicy Czerniakowskiej, gdzie zostanie połączony z kolektorem Nadbrzeżnym. Nowy kolektor pomieści 6,8 tys. m³ ścieków i wód opadowych. Podobnie jak w przypadku dwóch pozostałych największych kolektorów – Wiślanego i Lindego Bis – dla zminimalizowania utrudnień w ruchu jego budowa będzie realizowana metodą bezwykopową, tzn. mikrotunelingu. Oznacza to, że liczba wykopów otwartych zostanie ograniczona do budowy komór, w których umieszczana będzie głowica drążąca. Wykonawcą budowy jest konsorcjum firm: Inżynieria Rzeszów S.A. – lider, Balzola Polska Sp. z o.o. – partner.

Ograniczamy utrudnienia do niezbędnego minimum

Aby zminimalizować uciążliwości dla mieszkańców, budowa kolektora jest realizowana w ramach jednej, wspólnej inwestycji MPWiK i Tramwajów Warszawskich, które wzdłuż ul. J. Gagarina wybudują w tym czasie odnogę linii tramwajowej do Wilanowa. Dzięki poprowadzeniu tak skomplikowanej, podwójnej inwestycji mieszkańcy w jednym czasie zyskają dwie korzyści przy minimalnej ingerencji w organizację ruchu. Wszystkie prace planujemy zakończyć w drugiej połowie 2023 r. Koszt inwestycji po stronie MPWiK wyniesie 115 mln zł netto.

Zmiany w organizacji ruchu

W pierwszej połowie maja budowniczowie przygotowywali się do zmiany organizacji ruchu. Ogrodzili teren budowy, zabezpieczyli drzewa, wykonali tymczasowe przejazdy przez pas zieleni oraz przygotowali tymczasowe przystanki.

W poniedziałek, 23 maja, w godzinach późnowieczornych ul. J. Gagarina zostanie zwężona. Wszyscy kierowcy, zaraz za skrzyżowaniem z ul. Belwederską, będą kierowani na jezdnię północną – po stronie Łazienek Królewskich. W kierunku ul. Czerniakowskiej wyznaczone będą dwa pasy ruchu po 3-3,3 m  każdy. W przeciwnym kierunku będzie jeden pas (o tych samych parametrach). Na wysokości skrzyżowania z ul. Iwicką kierowcy zmienią jezdnię. Na południowej nitce ul. J. Gagarina również będą przemieszczać się jezdnią w nowym układzie. Wloty ulic Sułkowickiej, L. Nabielaka, Górskiej, Stępińskiej (od strony południowej) i Czerskiej (od strony północnej) w ul. J. Gagarina zostaną zamknięte.

Przed skrzyżowaniem z ul. Czerniakowską pasy ruchu rozdzielą się na dwie jezdnie. Na skrzyżowaniu jadący od ul. Belwederskiej będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu – do skrętu w lewo w ul. Czerniakowską, do jazdy prosto, a także do jazdy prosto i w prawo. Kierowcy jadący  Wisłostradą od strony centrum, tak jak dotychczas, będą mieli do dyspozycji pas do skrętu w lewo, dwa pasy do jazdy prosto i jeden do jazdy prosto i w prawo.
Na pozostałych wlotach skrzyżowania także dostępne będą wszystkie relacje.

Na całej długości ul. J. Gagarina zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się. Przejścia na wysokości ul. Sieleckiej i Górskiej będą funkcjonowały przez cały czas trwania prac. Taka organizacja ruchu funkcjonować będzie do połowy wakacji.

Autobusy Warszawskiego Transportu Publicznego pozostaną na swoich trasach. Zmienią się lokalizacje przystanków Spacerowa 03, Stępińska 01, Iwicka 02, Sielce 04.

MPWiK dokłada starań, by prace związane z realizacją inwestycji były w jak najmniejszym stopniu uciążliwe dla mieszkańców. Jednocześnie przeprasza za czasowe utrudnienia i dziękuje za wyrozumiałość. Kierowcy proszeni są także o ostrożną jazdę oraz zwracanie uwagi na oznaczenia informujące o zmianach.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a