Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
12.12.2018

Rozpoczynamy II etap modernizacji Zakładu Północnego

W dniu 12 grudnia 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na II etap modernizacji Zakładu Północnego, który pokrywa ok. 25% zapotrzebowania na wodę aglomeracji warszawskiej. W ramach inwestycji zostaną wykonane instalacje ozonowania pośredniego i filtrów węglowych. Wartość kontraktu wynosi ok. 103,8 mln zł netto.

Jak działa Zakład Północny

Każdego dnia w Zakładzie Północnym uzdatnianych jest średnio 90 mln litrów, która jest dostarczana m.in. do mieszkańców Białołęki, Bielan, Bemowa, Targówka, Pragi Północ, a także część Woli i Żoliborza. Co ważne, w zakładzie uzdatniana jest woda ujmowana z Jeziora Zegrzyńskiego, drugiego poza Wisłą, źródła wody dla aglomeracji warszawskiej.

Dotychczasowe etapy modernizacji

Pierwszy etap modernizacji technologii uzdatniania wody w Zakładzie Północnym został przeprowadzony w latach 2008-2010* i polegał na włączeniu do stosowanych już procesów - wstępnej koagulacji i flotacji ciśnieniowej. Umożliwiło to skuteczniejsze usuwanie planktonu oraz zmniejszyło zawartość związków organicznych w wodzie surowej,  nawet o 75%. Obecnie w zakładzie trwają prace modernizacyjne**, które obejmują zakresem instalacje filtrów pospiesznych piaskowych, ozonowania wstępnego oraz pompownie I i III stopnia. Modernizacja filtrów pospiesznych polega na wymianie dotychczasowego złoża piaskowego na złoże dwuwarstwowe piaskowo-antracytowe, z 40-centymetrową warstwą  antracytu. Przebudowie filtrów pospiesznych towarzyszyła wymiana instalacji do produkcji i dozowania ozonu. Podobnie jak w pozostałych warszawskich stacjach uzdatniania wody – „Filtry” przy ul. Koszykowej i „Praga” przy ul. Brukselskiej, od zeszłego roku ozon jest już wytwarzany nowoczesnymi metodami z tlenu ciekłego.

Filtracja węglowa i ozonowanie pośrednie w Zakładzie Północnym

Zakres kolejnej modernizacji będzie realizowany w ramach Fazy VI Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”. Celem podpisanej umowy będzie budowa instalacji ozonowania pośredniego i filtrów węglowych o przepustowości dostosowanej do aktualnej i prognozowanej produkcji Zakładu Północnego.

Efekty inwestycji

Realizacji kolejnych etapów modernizacji zakładu pozwoli na osiągnięcie w pełni kompatybilnej technologii uzdatniania wody. Ponadto, dzięki modernizacji układów pompowych zostaną zapewnione niezakłócone dostawy wysokiej jakości warszawskiej kranówki do mieszkańców pozostających zarówno w strefie zasilania Zakładu Północnego, jak również  uzupełniania także innych stref miasta, zaopatrywanych w wodę z pozostałych stacji uzdatniania.

II etap modernizacji Zakładu Północnego:

- termin realizacji: 3 lata od daty podpisania umowy;

- koszt inwestycji: 103 800 000,00 zł netto (tj. 127 674 000,00 zł brutto);

- wykonawca kontraktu - Konsorcjum w składzie:

  • SEEN Technologie Sp. z o.o. (lider),
  • Instal Warszawa S.A. (partner).

Umowa na realizację II etapu modernizacji Zakładu Północnego jest realizowana w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

* w ramach Fazy II Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie”; wartość inwestycji ok. 120 mln zł netto;

**etap realizowany w ramach Fazy V Projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Warszawie”; wartość inwestycji ok. 89 mln zł netto.

Informacja prasowa DO POBRANIA

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a