Komunikat strony

14.02.2019

Sprostowanie artykułu pt. „Woda płynie rurami z azbestu” autorstwa pana Iwo Wilczura, opublikowanego na łamach dziennika „Super Express Warszawa” w dn. 13 lutego 2019 roku

Informujemy, że obecnie ok 32 km z blisko 4300 km ogółu przewodów wodociągowych eksploatowanych przez MPWiK jest wykonanych z azbestocementu, a nie jak mylnie podaje autor tekstu z azbestu, co jednoznacznie wprowadza czytelników w błąd.
W związku z powyższym podkreśla się, że przewody te są wykonane z azbestocementu, czyli cementu z niewielką domieszką azbestu. Podkreślamy, że przewody wykonane z tego materiału są bezpieczne do dystrybucji wody do mieszkańców miasta, co potwierdzają opinie niezależnych i uznanych instytucji, tj.: Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Zakładu Higieny Komunalnej Państwowego Zakładu Higieny. Woda uzdatniana przez Spółkę i dostarczana mieszkańcom miasta spełnia zarówno surowe normy określone przepisami krajowymi*, jak i zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, a jej jakość jest na bieżąco kontrolowana przez akredytowane laboratoria MPWiK oraz niezależnie przez Sanepid. Oznacza to, że jest ona bezpieczna i można ją pić prosto z kranu bez przegotowania.

Oświadczamy, że intencją Spółki, pozostaje, aby proces wymiany tych przewodów został zakończony w możliwie najkrótszym czasie i w związku z tym, prace te planujemy zakończyć w ciągu najbliższych 2 lat. Jednocześnie prostujemy przywołaną w artykule informację, jakoby w ostatnich czterech latach Spółka nie poczyniła żadnych postępów w kwestii wymiany sieci - w latach 2014÷2017 usunięto ok. 4,4 km rur z azbestocementu.

Ponadto, w celu zapewnienia wysokiej jakości wody, nasze służby stale monitorują także pracę układu jej dystrybucji w systemie on-line w zakresie parametrów hydraulicznych pracy sieci (natężenie, prędkość i kierunek przepływu, ciśnienie) oraz parametrów jakości wody (mętność, temperatura oraz zawartość dezynfektanta) a stan sieci wodociągowej jest również na bieżąco kontrolowany za pomocą specjalistycznych samochodów wyposażonych w monitoring wizyjny. Ponadto, w celu utrzymania wysokiej jakości dostarczanej wody, każdego roku czyszczonych jest ponad 230 km przewodów oraz wykonuje się ponad 46 tys. płukań sieci wodociągowej, co daje przeciętnie ponad 100 takich operacji dziennie, także w niedzielę i święta.

W tym miejscu warto podkreślić, że Warszawa należy do grona miast europejskich, w których plan wymiany przewodów wykonanych z azbestocementu jest realizowany w sposób rzetelny i systematyczny - z badań benchmarkingowych** wynika, że w Europie Zachodniej rury z tego materiału  stanowią ponad 14% w stosunku do ogółu sieci wodociągowej, a w przypadku MPWiK Warszawa jest to zaledwie 0,8%.

Niezależnie od prowadzonych działań eksploatacyjnych, Spółka systematycznie modernizuje i wymienia dziesiątki kilometrów sieci wodociągowej. Długość eksploatowanej przez nas sieci wodociągowej na całym obszarze działalności Spółki wynosi obecnie 4 282,11 km (stan na dzień 31.12.2018 roku) a latach 2014÷2018 przebudowie (wymianie lub renowacji) zostało poddane 241,52 km sieci oraz przyjęto do eksploatacji 337,36 km nowej sieci.

Przestawiając niniejsze, informujemy, że nieprawdziwe informacje zawarte w Państwa artykule mogą wpływać na wizerunek naszej Spółki, która będąc podmiotem komunalnym, profesjonalnie służy mieszkańcom Warszawy i okolic. Staramy się być blisko mieszkańca prowadząc politykę Spółki odpowiedzialnej społecznie, tym bardziej wnosimy o niezwłoczne zamieszczenie sprostowania.

* rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017  poz. 2294)

** wyniki European Benchmarking Co-operation

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a