Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami
27.09.2018

Umowa na budowę kanalizacji w ul. Kobiałka - podpisana

W dniu 27 września 2018 r. w siedzibie MPWiK w m.st. Warszawie S.A. została podpisana umowa na budowę kanalizacji sanitarnej oraz modernizację wodociągu w ul. Kobiałka na terenie Dzielnicy Białołęka. Przedsięwzięcie, którego wartość wynosi ponad 18,7 mln zł brutto, jest realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza V”.

W ramach inwestycji zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w ul. Kobiałka oraz ul. Zamożnej wraz z odcinkami sieci od kanału głównego do granic nieruchomości o łącznej długości 1,8 km. Kontrakt obejmuje także przebudowę istniejącej w ul. Kobiałka sieci wodociągowej. Przedsięwzięcia wpisują się w szersze działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. związane z rozbudową infrastruktury na terenie aglomeracji warszawskiej ze szczególnym uwzględnieniem terenów, gdzie dynamicznie rozwija się budownictwo mieszkaniowe.  

Od ul. Frachtowej do projektowanej Trasy Olszynka Grochowska oraz w ul. Zamożnej

Kanalizacja w ul. Kobiałka zostanie poprowadzona na odcinku od ul. Frachtowej do projektowej Trasy Olszynka Grochowska oraz kanału sanitarnego w ul. Zamożnej. Projektowany fragment o średnicy od 0,4 m do 0,6 m zostanie włączony do istniejącego kolektora o średnicy 0,8 m w ul. Frachtowej. Zakres robót obejmuje także wykonanie odgałęzień o średnicy od 0,2 m do 0,25 m w ulice boczne dochodzące do ul. Kobiałka. Kanał zostanie wykonany metodą bezwykopową, co pozwoli ograniczyć uciążliwości w rejonie prowadzonych prac związane m.in. z zajęciem terenu lub koniecznością reorganizacji ruchu.

Niższe koszty podłączenia do kanalizacji dla mieszkańców

Realizacja inwestycji umożliwi podłączenie do miejskiego systemu odbioru ścieków 105 mieszkańców – obecnie nieczystości są odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, tzw. szamb. Dzięki budowie przez MPWiK 48 szt. odcinków sieci do granic nieruchomości, koszty przyłączenia budynku do kanalizacji będą niższe i ograniczą się do niezbędnych prac budowlanych na terenie własnej działki.

Mieszkańcy, którzy zdecydują się na likwidację zbiorników bezodpływowych, mogą także skorzystać z dotacji finansowej przyznawanej przez Urząd m.st. Warszawa, co reguluje Uchwała nr XXXVIII/975/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 15.12.2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym na likwidację zbiornika/ów bezodpływowego/ych wraz z budową przyłącza kanalizacyjnego do nieruchomości. Odpowiednie wnioski można składać w Biurze Ochrony Środowiska.

Więcej:

https://bip.warszawa.pl/Menu_podmiotowe/biura_urzedu/OS/dofinansowanie_przedsiewziec/inne/likwidacja+zbiornik%C3%B3w+bezodplywowych.htm

Przebudowa wodociągu w ul. Kobiałka

W ramach umowy wykonawca przebuduje także ponad 2,1 km sieci wodociągowej w ul. Kobiałka na odcinku od  ul. Białołęckiej do ul. Olesin wraz z przyłączami wodociągowymi. W miejsce istniejącego przewodu o średnicy od 150 mm do 200 mm zostanie ułożony nowy o średnicy 300 mm. Inwestycja jest realizowana z myślą o obecnych i przyszłych mieszkańcach tej części Białołęki w celu zapewnienia im niezakłóconych dostaw wysokiej jakości wody.

Plan rozwoju dla Dzielnicy Białołęka

Opisywane zadania stanowią element znacznie większego pakietu inwestycyjnego przewidzianego do realizacji na terenie Białołęki. W planach Spółki* na latach 2018-2025 znalazło się 275 inwestycji z zakresu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które mają wspierać rozwój Dzielnicy. W przypadku konieczności wprowadzenia nowych zadań,  których realizacja okaże się niezbędna, np. nowego, istotnego zadania zgłoszonego przez Urząd Dzielnicy lub zadania wynikającego z koordynacji z innymi inwestycjami w Mieście – w budżecie MPWiK została zabezpieczona rezerwa finansowa.

Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Kobiałka:

- wartość inwestycji: 15 224 759,44 zł netto (18 726 454,11 zł brutto)

- termin realizacji zadania: 20 miesięcy od daty podpisania kontraktu

- wykonawca: POLAQUA Sp. z o.o.

- zadanie realizowane w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków
w Warszawie - Faza V” nr POIiS.02.03.00-00-0027/16, dla którego MPWiK w m.st. Warszawie S.A., zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej z dnia 1 marca 2017 r., pozyskał dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Szczegółowa informacja dotycząca innych działań realizowanych w ramach kolejnej Fazy projektu: https://www.mpwik.com.pl/view/faza-v

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a