Komunikat strony

VII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA Z CYKLU INNOWACYJNOŚĆ W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI’’

Woda - co z wodami opadowymi?

Ścieki - co z osadami?”

NOWY TERMIN! INFORMACJA WKRÓTCE!

GŁÓWNY CEL OBECNEJ EDYCJI KONFERENCJI:

tworzenie możliwości wymiany wiedzy i doświadczeń przedsiębiorstw wodociągowych oraz wyników badań naukowych w zakresie innowacyjnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i prawnych w wodociągach i kanalizacji ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarki wodno-ściekowej.

PROBLEMATYKA KONFERENCJI:

  • Gospodarka osadami ściekowymi oraz oczyszczanie wody i ścieków – ocena i kierunki rozwoju w świetle zmian klimatu i ochrony zasobów wody;
  • Odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych – strategie, technologie i  regulacje prawne w aspekcie ochrony zasobów wody;
  • Sieci jako infrastruktura krytyczna – zarządzanie, eksploatacja, jakość, opomiarowanie, problemy lokalizacyjne;
  • Efektywność energetyczna procesów technologicznych w oczyszczalniach, stacjach uzdatniania oraz dystrybucji wody i odprowadzaniu ścieków;
  • Bezpieczeństwo i ryzyko w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków w świetle zmian klimatu w tym, PBW;
  • Przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji wobec wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI Z REFERATAMI

Zgłoszenie udziału w Konferencji prosimy przesyłać na adres mailowy sekretariatu Konferencji: konferencja@mpwik.com.pl, poprzez stronę www.mpwik.com.pl lub na numer fax: 22 445 60 15.

Temat referatu wraz z krótkim streszczeniem (1 - 1,5 str.) prosimy przesyłać emailem na adres monika.sudol@pw.edu.pl do 31.01.2020r. Rozszerzone streszczenia referatów będą opublikowane w materiałach konferencyjnych, natomiast pełne teksty po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komitet Naukowy, w czasopismach: "Gaz, Woda i Technika Sanitarna" oraz "Instal". Organizatorzy przewidują również możliwość opublikowania referatów w innych czasopismach punktowanych. Przewidziana jest także sesja posterowa.

Materiały do pobrania: 

  • Format streszczenia w języku polskim TUTAJ
  • Format streszczenia w języku angielskim TUTAJ

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W KONFERENCJI

Koszt udziału wynosi 880 zł brutto. Organizatorzy zapewniają: udział w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, obiady, wieczorny bankiet oraz wycieczkę.

  • Link do formularza zapisów TUTAJ 
  • Formularz zgłoszeniowy TUTAJ

Miejsce konferencji: MPWiK w m.st. Warszawie S.A., Zakład Centralny, ul. Koszykowa 81.

Podczas Konferencji zostaną przyznane nagrody dla autorów najlepszych referatów.

Informacja o konferencji w wersji PL TUTAJ

Information about conference HERE

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a