Komunikat strony

Dla klienta

Zmiana danych Odbiorcy Usług

Jeśli chcesz zmienić dane odbiorcy usług:

  • zgłoś zmianę danych w Dziale Obsługi Klienta;
  • prześlij zgłoszenie pocztą na adres: MPWIK w m. st. Warszawie S.A., pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa;
  • wyślij e-mail na adres: dok@mpwik.com.pl;
  • wypełnij zgłoszenia przez e-BOK.

Zgłoszenie zmiany danych Odbiorcy Usług możesz złożyć na naszym formularzu. Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas zgłoszenia, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym formularzu. Do zgłoszenia dołącz kserokopie lub skan dokumentu potwierdzającego zmianę danych.

PAMIĘTAJ! Zmiany adresu zamieszkania i adresu korespondencyjnego można dokonać wyłącznie w formie pisemnej.

Zobacz jakie dokumenty powinieneś dostarczyć, w przypadku zmiany:

  • nazwiska - dołącz kserokopię dowodu osobistego lub kserokopię aktu małżeństwa;
  • nazwy firmy - dołącz aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
  • adres siedziby firmy - dołącz aktualny REGON/zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wydruk z systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej/KRS;
  • adres przyłącza - dołącz decyzję administracyjną o zmianie lub nadaniu numerów porządkowych;

PAMIETAJ! Zmiany danych Odbiorcy Usług zawartych w umowie, może dokonać Odbiorca Usług lub osoba pisemnie upoważniona przez Odbiorcę Usług.

 

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a