Komunikat strony

13.08.2020

Realizowane obecnie przez MPWiK S.A. inwestycje w sieć wodociągową dla dzielnic: Włochy, Ursus oraz miast: Pruszków, Piastów i okolic

W związku z dzisiejszą awarią Pasma Pruszkowskiego skutkującą przerwami w dostawie wody, szczególnie dla mieszkańców dzielnicy Ursus i Włochy, miast Pruszków, Piastów oraz Michałowice informujemy o podejmowanych przez MPWiK w m.st. Warszawie S.A. działaniach, by w przyszłości nie dochodziło do uciążliwości dla mieszkańców tych rejonów wynikających z konieczności wyłączania wody z powodu awarii na sieci wodociągowej.

Obecna magistrala tzw. Pasmo Pruszkowskie, dostarczająca wodę dla mieszkańców dzielnicy Włochy oraz Ursus, a także miast Pruszków, Piastów i Michałowice ma średnicę 1200 mm, jest wyeksploatowana i powodująca niemożliwe do uprzedniego zdiagnozowania punktowe awarie powodujące konieczność wstrzymania dostaw wody dla mieszkańców. Dla przypomnienia, magistrala ta została wybudowana w tatach siedemdziesiątych XX w. i jest jedynym pasmem przesyłowym wody dla wskazanych wyżej rejonów.

Spółka, mając od lat świadomość uciążliwości dla mieszkańców wynikających z częstotliwości awarii, rozwój terenów do zamieszkania w sposób systemowy buduje na obszarze aglomeracji warszawskiej kolejne magistrale mające za zadanie uniezależnianie się od jednego wyłącznie pasma przesyłu wody. W tym celu,  szczególnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat, położono nacisk na inwestycje wodociągowe dla rejonów Włoch, Ursusa oraz miast Pruszkowa, Piastowa i okolic. Mając to na uwadze, Spółka w ostatnich latach pozyskała środki na wybudowanie nowych, niezależnych magistral.

24 października 2018 r. została podpisana umowa na budowę drugostronnego zasilania w wodę Pasma Pruszkowskiego oraz na połączenie istniejącej magistrali wodociągowej w ul. Popularnej – Ryżowej z magistralą w ul. Dźwigowej – Chrościckiego. Inwestycja prowadzona jest na terenie trzech warszawskich dzielnic: Bemowa, Ursusa i Włoch.

Realizacja zadania umożliwi budowę kolejnego elementu drugostronnego zasilania w wodę dla mieszkańców dzielnicy Ursus w Warszawie oraz miast: Pruszkowa i Piastowa, a także gminy Michałowice. Obecnie woda do tego rejonu dostarczana jest jedynie za pośrednictwem magistrali wodociągowej w Alejach Jerozolimskich oraz systemem magistral o mniejszych średnicach. Wartość zamówienia - 48,35 mln zł netto.

W ramach umowy Wykonawca, firma IDS-BUD S.A.; otrzymał zlecenie zaprojektowania i wybudowania ok. 6,5 - kilometrowego odcinka magistrali wodociągowej o średnicy 800 mm i 400 mm. Trasa magistrali będzie przebiegała w następujących ulicach: Lazurowa od skrzyżowania z ul. Człuchowską, Al. 4 Czerwca 1989 r., Chrościckiego, Pola Karolińskie, Cykady, Posagu 7 Panien, Gierdziejewskiego i Warszawskiej.

Z uwagi na planowane inwestycje kolejowe, w trakcie prac projektowych okazało się konieczne wprowadzenie zmian w przebiegu magistrali (pierwotnie magistrala miała być poprowadzona w ul. Powstańców Śląskich i Dźwigowej) i tym samym wydłużony został termin realizacji inwestycji. W chwili obecnej procedowany jest wniosek o pozwolenie na budowę dla Odcinka 1, tj. od ul. Warszawskiej (Ursus) do skrzyżowania ul. Pola Karolińskie/Chrościckiego (Włochy). W połowie października br. planowane jest rozpoczęcie robót budowlanych. Zakończenie inwestycji planowane jest na październik 2023 r.

Warto przypomnieć, że w połowie 2018 roku została podpisana również umowa na budowę 11-kilometrowej magistrali wodociągowej bezpośrednio na terenie miast Piastów i Pruszków; wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 28 mln zł netto, która stanowi ważny element budowy systemu zapewnienia ciągłości dostaw wody na terenie Pasma Pruszkowskiego. Rozbudowa istniejącej sieci wodociągowej umożliwi także wzrost niezawodności pracy sieci oraz przełoży się na poprawę jakości wody poprzez utrzymanie wymaganego ciśnienia w dotychczas eksploatowanych magistralach.

Obecnie wykonawca zakończył już prace w ul. Przejazdowej i realizuje roboty budowlane w ul. Żbikowskiej i Poznańskiej( w Pruszkowie). Na obecną chwilę wykonano odcinek o długości 2,2 km z planowanej trasy Zadania 1 o całkowitej długości 7,5 km. Trwają rozmowy z MZDW nt. zgody na lokalizację magistrali w drogach 701 i 718 na terenie Pruszkowa  .Jest to  odcinek o długości 2,5 km, co stanowi 1/3 całości Zadania 1 , jest kluczowy dla całej inwestycji, gdyż łączy 3 etapy  Zadania 1 . Dla Zadania 2 wnioski o pozwolenie na budowę zostały złożone w Starostwie pruszkowskim i obecnie Spółka oczekuje na pozwolenia na budowę.

Umowy realizowane są w ramach Projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie – Faza VI” nr POIS.02.03.00-00-0048/17”, w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Załączamy mapy z przebiegiem zadań inwestycyjnych.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a