Komunikat strony

Wodociąg Centralny - styczeń 2002

Informacja Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie o jakości wody wodociągowej w styczniu 2002 roku.
Warunki jakim powinna odpowiadać woda do picia i potrzeb gospodarczych określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dn. 4 września 2000 r. 
(Dz. U. z dnia 4 października 2000 r.)
Lp.
Wskaźnik,
nazwa substancji
Jednostka
Wodociąg Centralny
Zawartość dopuszczalna
średnia
max
Polska
WHO
BAKTERIOLOGIA
1.
Bakterie w 220C
Licz. bak./1ml
1
12
100
-
2.
Bakterie w 370C
Licz. bak./1ml
2
17
20
-
3.
Bakterie grupy Coli
Licz. bak./100ml
0
0
0 (*)
0
4.
Coli typ kałowy
Licz. bak./100ml
0
0
0
-
5.
Clostr. red. siarczyny w 370C
Licz. bak./100ml
0
0
0(***)
-
6.
Paciorkowce kał. w 370C
Licz. bak./100ml
0
0
0
-
WSKAŹNIKI ORGANOLEPTYCZNE I FIZYKO-CHEMICZNE
7.
Mętność
mg SiO23/l
0,20
0,40
1
1
8.
Barwa
mg Pt /l
6,0
7,0
15
15
9. Zapach
-
2SCl2
3SCl2
akcept
-
10.
Odczyn (pH)
pH
7,44
7,55
6,5-9,5
6,5-9,5
11.
Twardość (CaCO3)
mg CaCO3/l
-
277
60-500
-
12.
Żelazo
mg Fe /l
0,01
0,02
0,2
0,3
13.
Mangan
mg Mn /l
0,01
0,03
0,05
0,5
14.
Chlorki
mg Cl /l
-
166,0
250
250
15.
Amoniak
mg NH4+ /l
0,03
0,05
0,5
1,5
16.
Azotany
mg NO3- /l
10,61
13,70
50
50
17.
Azotyny
mg NO2- /l
0,002
0,003
0,008
3,0
18.
Utlenialność
mg O2/l
2,7
3,3
2,9
-
19.
Chlor wolny
mg Cl2/l
0,19
0,35
0,45
(**)
20.
Chlor związany
mg Cl2/l
-
-
-
-
21.
Dwutlenek chloru
mg ClO2/l
0,09
0,24
-
-
22.
Subst. rozpuszcz.
mg/l
-
603
-
-
23.
Siarczany
mg SO4/l
-
43,3
250
250
24.
Fluorki
mg F /l
-
0,22
1,5
1,5
25.
Wapń
mg Ca /l
-
-
89,3
-
26.
Magnez
mg Mg /l
-
-
50
-
27.
Kadm
mg Cd /l
-
0,0000
0,003
0,003
28.
Ołów
mg Pb /l
-
0,000
0,01
0,01
29.
Nikiel
mg Ni /l
-
0,002
0,02
0,02
30.
Miedź
mg Cu /l
-
0,001
1
2
31.
Cynk
mg Zn /l
-
0,000
3
3
32.
Chrom
mg Cr+6/l
-
0,000
0,05
0,05
33.
Glin niesączony
mg Al /l
0,01
0,02
0,2
0,2
34.
Arsen
mg As /l
-
0,000
0,01
0,01
TRÓJHALOMETANY
35.
Chloroform
mg CHCl3/l
0,00063
0,00070
0,03
0,2
36.
Bromodichlorometan
mg CHCl2Br /l
0,00140
0,00160
0,015
0,06
37.
Dibromochlorometan
mg CHClBr2/l
0,00410
0,00470
0,03
-
38.
Bromoform
mg CHBr3 /l
0,01190
0,02000
0,05
0,1
39.
Suma THM
mg/l
0,01803
0,02630
0,10****
-
* dopuszcza się pojedyncze bakterie wykrywane sporadycznie
** kryterium zdrowie - 5,0 mg/l, kryterium smak - 0,6 ÷ 1,0 mg/l
*** należy badać w wodzie pochodzącej z ujęć powierzchniowych
**** Suma THM - chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan
Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie:
"Analizując jakość warszawskiej wody wodociągowej w miesiącu styczniu 2002 r., na podstawie wyników przesłanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie stwierdza, że poza zwiększoną zawartością chloru,jakość wody wodociągowej w badanym okresie odpowiadała warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 04. 09. 2000 r.jak również normom zalecanym przez WHO (Światową Organizację Zdrowia) oraz Dyrektywie Unii Europjskiej z 1998 r. Zawartość metale ciężkich utrzymywała sie na bardzo niskim poziomie, znacznie poniżej normy. W niewielkich ilościach występowały trihalometany w wodzie. Pod względem bakteriologicznym woda odpowiadała wymaganiom sanitarnym."
 
Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a