Komunikat strony

Struktura organizacyjna

   Pion Ścieków - Dyrektor - Wojciech Fronczak

   Pion Ścieków - p.o. Zastępcy Dyrektora - Mirosław Sobieraj

   Pion Ścieków - p.o. Zastępcy Dyrektora - Ireneusz Majszczyk

   Pion Wody - Dyrektor - Rafał Chiniewicz

   Pion Wody - p.o. Zastępcy Dyrektora - Anna Olejnik

   Pion Wody - p.o. Zastępcy Dyrektora - Sławomir Stanisławski 

   Pion Finansowy - Dyrektor, Główny Księgowy - Janina Garucka

   Pion Finansowy - Zastępca Dyrektora - Dariusz Zadrożny

   Pion Planowania i Nadzoru - Dyrektor - Justyna Prokopiuk

   Pion Planowania i Nadzoru - Zastępca Dyrektora - Wiesława Tarkowska

   Pion Planowania i Nadzoru - p.o. Zastępcy Dyrektora - Paweł Dunicz

   Pion Organizacyjny - p.o. Dyrektora - Witold Roman

   Pion Organizacyjny - Zastępca Dyrektora - Wojciech Duch

   Pion Spraw Pracowniczych - Dyrektor - Grażyna Rypeść

   Pion Spraw Pracowniczych - Zastępca Dyrektora - Ewa Zalewska

   Pion Spraw Pracowniczych - Zastępca Dyrektora - Katarzyna Fischbach

   Pion Rozwoju - Dyrektor - Arkadiusz Małecki

   Pion Rozwoju - Zastępca Dyrektora - Aneta Siedlec

   Pion Rozwoju - p.o. Zastępcy Dyrektora - Jarosław Robak 

   Pion Rozwoju - Zastępca Dyrektora - Artur Chrostowski

   Pion Jednostki Realizującej Projekt - Dyrektor - Maciej Paszkiewicz

   Pion Jednostki Realizującej Projekt - Zastępca Dyrektora - Maciej Płoński

   Pion Sprzedaży - Dyrektor - Dorota Król

   Pion Sprzedaży - Zastępca Dyrektora - Hanna Kuta

   Pion Sprzedaży - p.o. Zastępcy Dyrektora - Tomasz Ciorgoń 

   Pion Wsparcia - p.o. Dyrektora - Dariusz Podmanicki

   Pion Wsparcia - p.o. Zastępcy Dyrektora - Andrzej Dyda 

   Pion Wsparcia -  p.o. Zastępcy Dyrektora - Tomasz Śmietanka 

   Pion Zamówień Publicznych - Dyrektor - Marzena Krasowska

   Pion Zamówień Publicznych - p.o. Zastępcy Dyrektora - Paweł Węglarski

   Pełnomocnik ds. realizacji Projektu - Dariusz Dąbrowski

   Biuro Kontroli i Audytu - Kierownik - Kazimierz Beca

   Biuro Kontroli i Audytu - p.o. Zastępcy Kierownika - Tomasz Podolski

   Biuro Ochrony Środowiska - Kierownik - Agata Tomaszczuk

   Biuro Prawno-Majątkowe - Kierownik - Barbara Boniecka

   Biuro Prawno-Majątkowe - Zastępca Kierownika - Małgorzata Denst

   Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony - Kierownik - Aleksandra Gryguć

   Biuro Bezpieczeństwa i Ochrony - Zastępca Kierownika - Grzegorz Styczyński

   Biuro Informatyki i Telekomunikacji - Kierownik - Sławomir Wasilewski

   Biuro Informatyki i Telekomunikacji - Zastępca Kierownika - Jarosław Kowalik

   Biuro Zgodności - p.o. Kierownika - Alicja Masalska

   Biuro Badań i Nowych Technologii - Bartosz Zaborski

   Dział BHP - Kierownik - Tadeusz Karaszkiewicz

   Dział BHP - Zastępca Kierownika - Małgorzata Grylak

e-mail   Rzecznik Prasowy - Marek Smółka 

e-mail   Zastępca Rzecznika Prasowego - Marta Pytkowska

 

Zakłady

   Zakład Centralny - Kierownik - Ryszard Pepłoński

   Zakład Północny - Kierownik - Andrzej Kołodziejczyk

   Zakład Sieci Wodociągowej - p.o. Kierownika - Jacek Dzik

   Zakład "Czajka" - Kierownik - Jarosław Sudoł

   Zakład "Południe" - p.o. Kierownika - Aleksandra Cyganecka - Wilkoszewska

   Zakład "Dębe" - p.o. Kierownika - Zbigniew Michalik

   Zakład Sieci Kanalizacyjnej - p.o. Kierownika - Anna Hendzel

   Zakład Pruszków - p.o. Kierownika - Paweł Pokwap

   Zakład Sprzętu i Transportu - p.o. Kierownika - Monika Dżaman

   Zakład Laboratoriów - p.o. Kierownika - Izabela Łukaszuk-Dziuba

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a