Komunikat strony

szklanka z kranówką wypełniona owocami

Dla klienta

Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego

Jeśli chcesz trwale zlikwidować przyłącze wodociągowe lub kanalizacyjne powinieneś wystąpić do nas z Wnioskiem o trwałą likwidacje przyłącza wodociągowego (wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz tutajwzór wypełnioego formularza) lub Wnioskiem o trwałą likwidacje przyłącza kanalizacyjnego (wzór wypełnionego zgłoszenia znajdziesz tutajwzór wypełnioego formularza). Jeśli nie posiadasz dostępu do przygotowanego przez nas wniosku, możesz dostarczyć własne pismo, pod warunkiem, że treść merytoryczna będzie tożsama z treścią zawartą w naszym wniosku.

UWAGA! O trwałą likwidację przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego może wystąpić wnioskodawca, czyli: osoba fizyczna lub prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, uprawniona do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem lub osoba posiadająca stosowne pełnomocnictwo do występowania w imieniu wnioskodawcy

 

ETAP 1. Złożenie wniosku o trwałą likwidację przyłącza.

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza wodociągowego możesz dostarczyć do:

 • Działu Obsługi Klienta, za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem - dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt,
 • Zakładu Sieci Wodociągowej, 00-454 Warszawa, ul. Stanisława Mikkego 4.

Wniosek o trwałą likwidację przyłącza kanalizacyjnego możesz dostarczyć do:

 • Działu Obsługi Klienta, za pośrednictwem operatora pocztowego lub e-mailem - dane korespondencyjne znajdziesz w zakładce Kontakt,
 • Zakładu Sieci Kanalizacyjnej, 03-303 Warszawa, ul. Jagiellońska 65/67,
 • Zakładu Dębe, 05-135 Wieliszew, ul. 600-lecia 20.
UWAGA!  Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego nie polega na demontowaniu i wyjmowaniu urządzeń z gruntu.


ETAP 2A. Proces trwałej likwidacji przyłącza BĘDĄCEGO w naszej eksploatacji

1. Trwała likwidacja przyłącza wodociągowego:

 • Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem termin zamknięcia zasuwy liniowej wraz z zajęciem terenu;
 • Zamykamy zasuwę domową oraz demontujemy wodomierz główny;
 • Demontujemy zasuwę domową, nawiertkę lub trójnik;
 • Otwieramy zasuwę liniową i sprawdzamy szczelność przewodu wodociągowego;
 • Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni.
UWAGA!  Jeśli stwierdzimy zagubienie lub uszkodzenie wodomierza zostaniesz obciążony jego kosztami zgodnie z obowiązującym cennikiem ryczałtowym za usługi odpłatne, otworzy się strona z pdf.

2. Trwała likwidacja przyłącza kanalizacyjnego:

 • Sprawdzamy możliwość trwałej likwidacji przyłącza oraz ustalamy z właścicielem termin zajęcia terenu;
 • Trwale korkujemy lub zaślepiamy przyłącze w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego
 • Trwale zamurowujemy oczka w studni rewizyjnej lub na kanale w miejscu włączenia do przewodu kanalizacyjnego
 • Zasypujemy wykop i odtwarzamy pierwotny stan nawierzchni.

 

ETAP 2B. Proces trwałej likwidacji przyłącza NIE BĘDĄCEGO w naszej eksploatacji

 • Informujemy Cię o konieczności dokonania likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie, we własnym zakresie i na własny koszt;
 • Dokonujesz likwidacji przyłącza.
UWAGA!  Jeśli nie wykonasz likwidacji przyłącza w wyznaczonym terminie zrobimy to za Ciebie i obciążymy kosztami zgodnie z obowiązującymi cennikami:
1. Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Wodociągowej, otworzy się strona z pdf;
2. Cennikiem ryczałtowym na usługi odpłatne świadczone przez Zakład Sieci Kanalizacyjnej, otworzy się strona z pdf.

Koszty likwidacji przyłącza wykonanego przez nas określane są na podstawie rzeczywistych czynności i uzależnione od wielu czynników min.:
1. głębokości położenia przyłącza;
2. kolizji przyłącza z innym urządzeniem;
3. rodzaju nawierzchni;
4. liczby zamykanych zasuw liniowych lub kanalizacyjnych;
5. czasu zajęcia terenu;
6. miejsca odcięcia przyłącza;
7. ilości zużytych materiałów.

 

ETAP 3. Rozwiązanie umowy na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków.

Po dokonaniu trwałej likwidacji przyłącza rozwiązujemy umowę na dostawę wody lub odprowadzanie ścieków, a następnie wystawiamy i przesyłamy Ci fakturę z rozliczeniem końcowym.

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a