Komunikat strony

Dla klienta

Umowy

WNIOSKI O ZAWARCIE UMOWY

1. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, na 2 usługi: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 375 KB

2. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, na 1 usługę: WODĘ lub umowa RYCZAŁTOWA) dokument PDF, 447 KB 

3. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, umowa ODLICZNIKOWA) dokument PDF, 375 KB

4. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, na 2 usługi: WODĘ I ŚCIEKI) dokument PDF, 387 KB

5. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, na 1 usługę: WODĘ lub umowa RYCZAŁTOWA) dokument PDF, 463 KB

6. KONSUMENT - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, umowa ODLICZNIKOWA) dokument PDF, 387 KB

7. PRZEDSIĘBIORCA - Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków  dokument PDF, 233 KB

 

POZOSTAŁE WNIOSKI

1. Dokumenty niezbędne do zawarcia umowy z MPWiK na zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 125 KB

2. Zgłoszenie zmiany danych Odbiorcy Usług dokument PDF, 39 KB

3. Wniosek o wydanie kopii umowy dokument PDF, 112 KB

4. Wniosek o rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzania ścieków dokument PDF, 121 KB

5. Protokół z odczytu wodomierzy stosowany przy przejęciu/przekazaniu nieruchomości PDF, 28 KB

 

UMOWY

1. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 1 dokument PDF, 346 KB

2. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 375 KB

3. KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU) - dot. wniosku nr 2 dokument PDF, 415 KB

4. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana W LOKALU, umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 3 dokument PDF, 351 KB

5. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 4 dokument PDF, 519 KB

6. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 5 dokument PDF, 455 KB

7. KONSUMENT - umowa o odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM) - dot. wniosku nr 5 dokument PDF, 495 KB 

8. KONSUMENT - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa zawierana POZA LOKALEM, umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 6 dokument PDF, 432 KB

9. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 455 KB

10. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 430 KB

11. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o odprowadzanie ścieków - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 415 KB

12. PRZEDSIĘBIORCA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (umowa ODLICZNIKOWA) - dot. wniosku nr 7 dokument PDF, 355 KB

13. ZARZĄDCA/ADMINISTRATOR - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 399 KB

14. SPÓŁDZIELNIA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 399 KB

15. WSPÓLNOTA - umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (zawierana w przypadku podpisanych umów ODLICZNIKOWYCH na poszczególne lokale) dokument PDF, 398 KB

16. Umowa o zaopatrzenie w wodę z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Dostawcy Usług, za pośrednictwem przystawki hydrantowej dokument PDF, 263 KB

17. Umowa na odbiór wody z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe - dla spółek cywilnych, przedsiębiorców prowadzących działalność dokument PDF, 268 KB

18. Umowa na odbiór wody z odwadnianego wykopu pod inwestycje kubaturowe - dla spółek prawa handlowego, spółdzielni dokument PDF, 268 KB

19. Umowa na odbiór nieczystości ciekłych dowożonych do stacji zlewnej dokument PDF, 235 KB


ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY

1. Załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 192 KB

2. Załącznik do umowy Nr 1 o zaopatrzenie w wodę/odprowadzanie ścieków (ryczałt) dokument PDF, 300 KB

3. Załącznik do umowy Nr 2nk na dostawę wody/odprowadzanie ścieków dokument PDF, 219 KB

4. Oświadczenie o wielkości udziału procentowego w ogólnej ilości pobieranej wody/odprowadzanych ścieków dokument PDF, 62 KB

Ta strona używa ciasteczek. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień w przeglądarce.
Udostępnij link do strony:
Przez email
Przez facebook'a